Ընդունելություն

Հայտարարվում է ընդունելություն 

դպրոցի 10-րդ դասարաններ: 


Ձևավորվելու են դասարաններ 

հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերում: 


Աշակերտների դիմումների հիման վրա ձևավորվելու են 


ենթահոսքեր:Դիմումները ներկայացնել դպրոց 

աշխատանքային օրերին 

ժամը 9-00 մինչև 14-00:

Comments