2015-2016 ուսումնական տարում ​գնահատման համակարգի կիրառման վերաբերյալ սեմինար մեթոդական միավորումների նախագահների և տնօրենի տեղակալների համար

Comments