Փոխադրական քննություն քիմիա և ֆիզիկա առարկաներից:

2015 թ-ի հունիսի 4-ին
Երևանի N 198 ավագ դպրոցում
տեղի ունեցավ 10-11-րդ դասարանների  փոխադրական  քննություն
քիմիա և ֆիզիկա  առարկաներից,
որին  մասնակցում է 24 աշակերտ:


Comments