<Բնագիտություն> առարկայի ավարտական քննություն (9-րդ դասարան):

2015 թ-ի հունիսի 4-ին Երևանի N 198 ավագ դպրոցում տեղի ունեցավ 9-րդ դասարանի  ավարտական  քննություն  Բնագիտություն առարկայից, որին  մասնակցում է 17 աշակերտ:


Comments