<Հայոց լեզու և հայ գրականություն> առարկայի ավարտական քննություն (9-րդ դասարան)

Քննությանը մասնակցում է 17 աշակերտ:

  

  

  Comments