ՄԽ 2015.05.25

ՕՐԱԿԱՐԳ

 1. Ծնողական խորհրդի աշխատանքների ներկայցում:
 2. Աշակերտական խորհրդի աշխատանքների ներկայացում:
 3. ՆԴՎ հաշվետվություն երկրորդ կիսամյակի և տարվա համար:
 4. Բացակայությունների հաշվառման վերլուծություն:
 5. Դասղեկների աշխատանքի վերլուծություն:
 6. Միջոցառումների կատարողականը:
 7. Գնահատման վերլուծություն առաջին կիսամյակի համար:
 8. Առարկայական մեթոդմիավորումների աշխատանքի վերլուծություն:
 9. Ավագ դպրոցում հոսքերի ներսում և հոսքից հոսք տեղաշարժերը:
 10. Տարեկան պլանի կատարողականը:
 11. 120-200 ժամ բացակայություն ունեցոող աշակերտների քննությունների կազմակերպման հարցը:
 12. 8-րդ դասարանների աշակերտների փոխադրման հարցը:
 13. Ավագ դպրոցի 10-11 դասարաններում փոխադրական քննությունների կազմակերպման հարցը:
 14. 9-րդ և 12-րդ դասարանների աշակերտներին քննություններին մասնակցելու թույլտվության հարցը:
 15. Ավարտական և փոխադրկան քննությունների հանձանաժողովների հաստատում:
 16. Տնօրենի տեղակալների, դասղեկների, առարկայական մեթոդական միավորումների նախագահների և մանկավարժների հաշվետվությունների ընդունում:

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Comments