ՀԱՄԱՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՇԱԲԱԹՕՐՅԱԿԸ N198 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

2015թ ապրիլի 11-ին Երևանի N198 ավագ դպրոցի աշակերտները ուսուցիչների հետ միասին ակտիվորեն մասնակցեցին համաքաղաքային շաբաթօրյակին : Աշակերտները դասղեկների ղեկավարությամբ մաքրեցին դպրոցի շրջապատը և դպրոցին հատկացված տարածքը: Մուտքի մոտ տնկվեցին ծաղիկներ:

 


Comments