Ապահով համացանց

Լավագույն բաց դասի մրցույթ

Փետրվարի 11-ին 2015թ. <<Ինտերնետ հանրություն>> և <<Մեդիակրթության կենտրոն>> հասարակական կազմակերպությունները <<Ապահով համացանց 2015>> ծրագրի շրջանակներում հայտարարել էին լավագույն բաց դասի և ծնողական ժողովի մրցույթ: Այն իրականացնում էին Orange Արմենիա ընկերությունը, Մեդիակրթության կենտրոնը, Ինտերնետ հանրություն կազմակերպությունները՝ համագործակցելով Երևանի քաղաքապետարանի և Կրթության ու գիտության նախարարության Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի հետ:
Թիվ 198 ավագ դպրոցի կողմից ես մասնակցեցի ինտեգրված դասով , որի թեման էր <<Թթվածինը>>:
Դասի կարգախոսն էր ՝ <<Օգտագործել Ապահով համացացը այնպես,ինչպես թթվածինը կյանքում>>:
Թեման արժանացավ մեծ ուշադրության և պարգևատրվեց պատվոգրով ու մրցանակով:


Քիմիայի ուսուցչուհի՝ Լ. Բալայան    Ինտեգրված բաց դաս <<Քիմիա-ինֆորմատիկա>>   9-րդ դասարանում             
Դասի կարգախոսն է`<<Համացանցը 21-րդ դարում անհրաժեշտ է այնպես,ինչպես թթվածինը մարդու համար>>:
Դասի թեման`<<Թթվածին>>:
Դասի նպատակը`   Ուսուցանել <<Թթվածին>>թեման` կապ ստեղծելով Ապահով Համացանցի հետ:Զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը,հիշողությունը,համեմատելու և անալիզի ենթարկելու կարողությունը:Դաստիարակել Ապահով Համացանցի և քիմիայի գիտելիքների անվտանգ կիրառությունը:
Դասի մեթոդը`ԳՈՒՍ/գիտեմ, ուզում եմ իմանալ,սովորեցի/:
Դասի խնդիրները`   ակտիվացնելով աշակերտներին ամփոփել <<Թթվածին>>թեման`կապ ստեղծելով Համացանցի հետ:Զուգահեռներ անցկացնել քիմիայի և ապահով համացանցի միջև/պրեզենտացիայի ներկայացում ըստ դերերի/:Կատարել եզրահանգումներ:
Սարքավորումներ` անհատական համակարգիչներ,վիրտուալ լաբորատորիա,էլեկտրոնային գրատախտակ:
Դասի ընթացքը`
I-փուլ-Նախապատրաստական փուլ:Դասի նպատակի ներկայացում:    3 րոպե
II-փուլ-Ակտիվացնելով աշակերտներին հարցում կատարել թթվածնի,նրա ալոտրոպ ձևափոխության`օզոնի,թթվածնի ստացման, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների մասին:Քննարկել թթվանի և օզոնի կիրառությունը/դիտել տեսանյութ էկրանի վրա թթվածնի ստացման մասին/:                                                                                                                              7 րոպե
III-փուլ-Պրեզենտացիայի ներկայացնելը/նախապես բաժանված նյութը ըստ դերերի յուրաքանչյուր աշակերտ ներկայացնում է պրազենտացիայի 1 սլայդ:                                  20 րոպե
Արամ
·         Սեպտեմբերի 16-ը <<Օզոնի շերտի պահպանության >>միջազգային օրն է:
·         Փետրվարի 11-ը <<Ապահով Համացանցի>>միջազգային օրն է:
Լիդա
·         Թթվածինը մթնոլորտի բաղադրիչ տարրերից է և շրջապատում է ողջ աշխարհը:
·         Համացանցը մեծ դեր ունի մեր կյանքում,քանի որ այն պատել է վիրտուալ աշխարհը:
Անժելիկա
·         Օզոնը կարևոր տարր է , որը մեզ պաշտպանում է Տիեզերքից եկող վնասակար   նյութերից , այսպես կոչված` <<աստղային փոշուց>>:
·         Օզոնային շերտը գտնվում է երկրագնդի մակերևույթից 10-16կմ բարձրության վրա:
·         Օզոնը համարում են երկրագնդի պաշտպանիչ վահանը,այն վնասազերծում է Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը`պաշտպանելով կյանքը Երկրի վրա:
·         Օզոնային անցքերի միջոցով Արեգակի վրա տեղի ունեցող պայթյունների ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները անարգել ներթափանցում են Երկիր , առաջ բերելով բազմաթիվ հիվանդություններ  կամ վատթարացնելով հիվանդներին:
Հասմիկ
·         Համացանցից օգտվելիս լիակատար անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ են հակավիրուսային ծրագրեր:
·         Համակարգչային վիրուսը փոփոխվում է ինքն իրեն ,կամ իր պատճենները կարող են փոփոխել իրենց,դրանք այսպես կոչված մետամորֆիկ վիրուսներ են:
·         Դասական վիրուսները կարող են վարակել այլ համակարգիչ միայն այն դեպքում , երբ վարակված ծրագիրը տեղափոխվում է այլ համակարգի վրա և աշխատեցվում է :
Լիլիթ 
·         Թթվածինը օքսիդացնում է մետաղները . 2Zn + O2 = 2ZnO , 2Mg + O2 = 2MgO
·         Համացանցից ոչ ճիշտ օգտվելը օքսիդացնում է մարդկանց ուղեղները:
Լիդա
·         Թթվածնի ստացման եղանակներից կիրառվում է  օքսիդների , աղերի , օրգանական նյութերի քայքայման եղանակները.
1.       2HgO=2Hg + O2
2.      2H2O2= 2H2O + O2
3.      2KClO3= 2KCl + 3O2
4.      2KNO3=2KNO2+O2
Ռոբերտ
·         Այս ռեակցիայի իրագործումից անջատվում է թունավոր նյութ , նույնպես մարդիկ ենթարկվում են ճառագայթման . 2KMnO4 =K2MnO4 + MnO2 + O2
Ռուբեն
·         Օդը , որը պարունակում է թթվածին , անհրաժեշտ պայման է համակարգչի աշխատանքի համար:
Անիտա
·         Առանց թթվածնի չեն կարող ապրել կենդանի օրգանիզմները:
·         21-րդ դարը դժվար է պատկերացնել առանց համացանցի:
Դավիթ
·         Ինչպես սոց. կայքերն են գրավում մարդկանց , այնպես էլ թթվածնի մասին ավելին բացահայտելը:
·         Օգտագործում են ծածկագրեր:
Արամ
·         Ամենուրեք. Տանը , դպրոցում և ընկերներիս շրջապատում երբեք չեմ աղտոտում շրջապատս:
·         Չեմ վնասում բնության ոչ մի մասնիկ:
·         Աշխատում եմ հնարավորինս շատ մասնակցել ծառատունկերի:
·        Օգտագործեք համացանցը , ինչպես օգտագործում եք թթվածինը:
IV – փուլ ___ ձեռքսեղման րոպե _____________________________________________1+1 րոպե
V – փուլ___դասի ամփոփում ֆրոնտալ հարցերի միջոցով ______________________5 րոպե
VI – փուլ___վերջին սլայդի վերաբերյալ կատարել եզրահանգումներ____________3 րոպե
VI I – փուլ___ուսուցչի կողմից նախապես պատրաստված հարցերին պատասխանել գրավոր___________________________________________________________________5 րոպե
Comments