ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹ 198 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Մարտի  10-13  Երևանի N 198  ավագ դպրոցում կազմակերպվեց մասնագիտական կողմնորոշման շաբաթ բնագիտական առարկաներից: Շաբաթին մասնակցում էին աշակերտներ հարակից 197 և 186 դպրոցներից: Աշխատանքներն սկսելուց առաջ մասնակիցներից ձևավորվեցին համագործակցային խմբեր և տրվեցին համապատասխան  ցուցումներ, որից հետո խմբերն ստացան հանձնարարություն` ուսումնասիրելո և շնորհանդեսի ձևով ներկայացնել  շրջակա միջավայրի աղտոտումն աշխարհագրության , կենսաբանության , քիմիայի և ֆիզիկայի տեսանկյունից : Աշակերտների ընթացիկ աշխատանքները վերահսկում և նրաց օգնում էին  198 դպրոցի համապատասխան առարկաների ուսուցիչները: Խաբաթը եզրախակվեց խմբերի պատրաստած աշխատանքների ներկայացմամբ:
            Խմբերի մասնակիցները ներկայացրեցին շրջակա միջավայրի աղտոտման համամոլորոկային հիմնախնդրը,  Երկրի տարբեր ոլորտները աղտոտող նյութերը, մարդու  ազդեցությունը բնության ներդաշնակության խախտման վրա, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի աղտոտման ազդեցությունը մարդու առողջության և նրա բարեկեցիկ գոյության պահպանման վրա: Երեխաներն ակտիվ մասնակցություն ունեցան թեմայի շուրջ կազմակերպված քննարկմանը,  հայտնեցին իրենց մտահոգությունն առկա հիմանխնդրների շուրջ և խոստացան  այդ պահից սկսած ակտիվ մասնակցություն ունենալ հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումներին:

Comments