10-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ստուգարքի հարցաշար:

10-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի  ստուգարքի հարցաշար

1.      Արտաշեսյան դինաստիայի անկումից հետո Հռոմն ի՞նչ քաղաքականություն սկսեց վարել Հայաստանում:
2.      Դինաստիական ի՞նչ անուններ էին կրում Հռոմի կողմից դրածո թագավորները:
3.      Ի՞նչ գիտեք Զենոնի մասին:
4.      Թվարկել դրածո թագավորներին:
5.      Ինչու՞ է հայոց ավագանին որոշում համագործակցել պարթև Արշակունիների հետ:
6.      Ներկայացնել տասնամյա պատերազմի տարիներին տեղի ունեցած գլխավոր իրադարձությունները:
7.      Ի՞նչ գիտեք Սանատրուկ 2-րդի մասին:
8.      Շինարարական ի՞նչ աշխատանքներ է կատարել Վաղարշ 1-ինը:
9.      Ի՞նչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում Վաղարշ 2-րդի օրօք:
10.  Ինչու՞ Տրդատ 2-րդը 226թ. արշավանք կատարեց Տիզբոն:
11.  Ինչու՞ է Մ. Խորենացին Հայաստանում ստեղծված խառնաշփոթ իրավիճակը բնութագրել որպես  <<ժամանակ անիշխանության>> :
12.  Ի՞նչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել 296-298թթ:
13.  Հայերի համար ի՞նչ  նշանակություն ունեցավ Մծբինի խաղաղության պայմանագիրը:
14.  Ի՞նչ է Մհերի դուռը:
15.  Ներկայացնել Վանի թագավորության դիցարանի գլխավոր աստվածներին:
16.  Ովքե՞ր են հայոց հնագույն աստվածները:
17.  Ի՞նչ է հելլենիզմը:
18.  Որո՞նք են հելլենիզմի փուլերը:
19.  Ներկայացնել հելլենիստական դարաշրջանի հայոց դիցարանը:
20.  Քանի՞ տեսակի թատրոններ կային Հայաստանում հելլենիզմի դարաշրջանում:
21.  Ներկայացնել Տրդատ Երրորդի գահակալման տարեթվերը:
22.  Ներկայացնել Հռիփսիմյան կույսերի գործունեությունը Հայաստանում:
23.  Ո՞վ էր Գրիգորիոսը:
24.  Ի՞նչը հիմք հանդիսացավ, որ Տրդատ Երրորդը ընդունեց քրիստոնեությունը` որպես պետական կրոն:
25. Ո՞րոնք էին մասնավոր հողները: Ի՞նչ է հայրենիքը:
26.Ո՞րոնք էին պարգևական և գանձագին հողերը:
27.Ի՞նչ դասերի էր բաժանված ավատատաիրական Հայաստանը, որոնք են նրանց տարբերությունները, ովքեր էին մտնում նրանց մեջ:
28.Թվարկեք  ավատատիրական հայաստանի հիմնական գործակալությունները:
29. Ի՞նչ էր Գահնամակը և Զորանամակը:
30.Ինչի՞ց էր կազմաված հայոց բանակը ավատատիրական Հայաստանում:Comments