Բաց դաս FLEX-ի ծրագրերի շրջանակում:

2014թ. Հոկտեմբերի 14-ին տեղի ունեցավ բաց դաս 111 դասարանում, որին ներկա էին ամերիկյան փոխանակման ծրագիր FLEX-ի ներկափացուցիչները: Դասը վարում էր 12 դասարանի աշակեևտուհի Հարությունյան Էլենը, ով FLEX ծրագրի շրջանավարտ է: Յուրաքանչյուր երեքշաբթի վերջինս դասավանդում է բանավոր և գրավոր անգլերեն և ներկայացնում աշակեևտներին ամերիկյան սովորույթները:

  Դասի նպատակն էր յուրացնել Essay գրելու կանոննները և սովորել շատ կիրառելի բառեր: Դասի վերջում տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում: Քննարկման թեման էր առողջ ապրելակերպը և օրգանիկ սննունդը: Ամերկիյան խորհուրդի ներկայացուցիչները նույնպես մասնարկեցին քննարկմանը՝ արտահայտելով իրենց կարծիքը: Նրանք իրենց դրական կարծիքը հայտնեցին  աշակերտների մասին և քաջալերեցին մասնակցել FLEX ծրագրին: Comments