ՀՀ դպրոցականների շախմատի 9-րդ օլիմպիադայի դպրոցական փուլը:

        2014թ հոկտեմբեր-2015 թ մայիս ամիսներին անցկացվելու է  ՀՀ դպրոցականների շախմատի 9-րդ օլիմպիադան: Հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 13-ը N198 ավագ դպրոցում կազմակերպվեցին և անցկացվեցին  շախմատի ներդասարանական և միջդասարանական մրցումներ:Հոկտեմբերի 14-ին և 15-ին կայացան ներդպրոցական մրցումներ դպրոցի հավաքական թիմը ընտրելու նպատակով: 8,9,10,11,12րդ դասարանների լավագույն խաղացողների միջև կայացած մրցումների արդյունքում հաղթող ճանաչվեցին՝ աղջիկներից՝ Մակյան Անիտան10-3 դասարան ,տղաներից՝Հովհանիսսյան Աբգարը11-1 դասարան, Մարգարյան Սմբատը 11-4դասարան,Սարգսյան Կարենը-11-1 դասարան: Այս աշալերտներից էլ ձևավորվեց դպրոցի հավաքական թիմը ,որը և կմասնակցի հաջորդ՝ համայնքային /տարածաշրջանային/փուլին: 

  

Comments