Քիմիայի ստուգարքի հարցաշար 10-11-րդ դասարաններ

10-րդ դասարանի Քիմիայի հարցաշար

1.      Տալ իզոտոպների սահմանումը:
2.      Ատոմի կառուցվածքը:
3.      Ո՞ր ռեակցիաներն են կոչվում միջուկային ռեակցիաներ:
4.      Ի՞նչ է ատոմային օրբիտալը:
5.      Թվարկել քվանտային թվերի տեսակները
6.      Ո՞ր բանաձևով է որոշվում առավելագույն էլեկտրոնների թիվը էներգետիկ մակարդակներում:
7.       Պաուլիի սկզբունքը;
8.      Հունդի կանոն:
9.      ՊՀ-ում որն է կոչվում պարբերություն:
10.  Քիմիական տարրի ատոմի շառավիղը:
11.  Էլեկտրաբացասականություն, քիմիական տարրի մետաղական հատկություն:
12.  Ի՞նչ է վալենտականությունը:
13.  Ի՞նչ է իոնացման էներգիան:
14.  Ի՞նչ է օքսիդացման աստիճանը:
15.  Ի՞նչ է բևեռայնությունը:
16.  Քիմիական կապի տեսակները:
17.  Կովալենտային կապի առաջացումը:
18.  Կովալենտ ոչ բևեռային կապ:
19.  Կովալենտ բևեռային կապ:
20.  Կովալենտային կապի առաջացման դոնորակցեպտորային եղանակ:
21.  Ո՞ր կապն է կոչվում սիգմա կապ:
22.  Ո՞ր կապն է կոչվում պի կապ:
23.  Թվարկել կովալենտային կապի հատկությունները:
24.  Վալենտականություն:
25.  Օքսիդացման աստիճան:
26.  Ի՞նչ է հիբրիդացումը և ինչ տեսակներ գիտեք:
27.  Ո՞ր կապն է կոչվում ջրածնային:
28.  Ո՞ր կապն է կոչվում իոնային:
29.  Ո՞ր կապն է կոչվում մետաղային:
30.  Սահմանել ժամանակակից պարբերական օրենքը:
31.  Ո՞րն է նվազագույն էներգիայի սկզբունքը:


Քիմիայի  հարցաշար   11-րդ  դասարան
1.      Ի՞նչ  է  ուսումնասիրում  օրգանական  քիմիան
2.      Սահմանել  Բուտլերովի  կանոնները
3.      Ի՞նչ  է  σ-կապը
4.      Ի՞նչ   է  π-կապը
5.      Տալ  կովալենտ  կապի  սահմանումը
6.      Ո՞րն  է  կոչվում  ռադիկալային  կամ  հոմոլիտիկ  ճեղքում
7.      Ո՞րն  է  կոչվում  իոնային  կապ  հետերոլիտիկ  ճեղքում
8.      Ի՞նչ  է  իզոմերիան:Տալ  սահմանումը
9.       Ինչպիսի՞  ածխաջրածիններ   գիտեք
10.  Դասակարգել ածխաջրածինները:
11.  Ո՞ր ածխաջրածիններն են կոչվում ալկաններ:
12.  Ինչպիսի՞նն է ալկաններում հիբրիդացումը:
13.  Ինչպիսի՞ն է C-C կապի երկարությունը և կապի անկյունը ալկաններում:
14.  Չհագեցած  ածախջրածինների   թվին   ո՞ր  ածխաջրածիններն   են   պատկանում
15.  Գրել  սահմանային  ածախջրածինների  ընդհանուր  բանաձևը
16.   Ինչպիսի՞  հիբրիդացում  է  սահմանային  ածխաջրածիններում
17.  Սահմանային  ածխաջրածինների  կապի  անկյունը----------------------:
18.   Ինչպիսի՞ն է   կապի  երկարությունը  սահմանային  ածխաջրածիններում:
19.  Գրել  սահմանային  ածախջրածինների  (առաջին  տասի)  բանաձևերը  և  անվանումները
20.  Թվարկել  այն  քիմիական  հատկությունները,որոնք  բնորոշ  են  սահմանային   ածխաջրածիններին
21.  Գրել  ցիկլոալակնների  ընդհանուր  բանաձևերը:
22.  Ինչպիսի՞ կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունի ածխածնի տարրի ատոմը:
23.  Ո՞ր բանաձևն են անվանում կառուցվածքային:
24.  Ո՞ր բանաձևն են անվանում էլեկտրոնային:
25.  Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունի մեթանի մոլեկուլը:
26.  Ի՞նչ  է  հոմոլոգիական տարբերությունը
27.  Ո՞ր ածխաջրածիններն են կոչվում ալկեններ:
28.  Ո՞րն է ալկենների ընդհանուր բանաձևը:
29.  Ինչպիսի՞նն է ալկենների հոմոլոգիական շարքը:
30.  Ինչպեսի՞ անվանակարգ ալկենները:
31.  Ինչպիսի՞ հիբրիդացում ունեն ալկենները:
32.  Ինչպիսի՞ն է  ալկեններում C-C կապի երկարությունը:
33.  Ինչպիսի՞ն է կապի անկյունը ալկեններում:
34.  Ինչպիսի՞ իզոմերիաներ են բնորոշ ալկեններին:
35.  Ինչպիսի՞ քիմիական ռեակցիաներ են բնորոշ ալկեններին:Comments